Tefal_conditions_ventes_V2.jpg

Forord

Disse standardvilkårene for salg er inngått mellom SEB INTERNATIONAL SERVICE (heretter "SIS") på den ene side, registrert i foretaksregisteret i Vesoul med selskapsnummer 399 014 216, i rue des Chars, Faucogney-et-La-Mer (Haute-Saône), og på den annen side personer (heretter kalt "Bruker") som ønsker å foreta kjøp hos utstyrsbutikken på TEFALs hjemmeside: https://www.tefal.no/ (heretter "Hjemmesiden").

Pakker vil kun sendes innen Norge. Disse standardvilkårene gjelder kun forbrukere. Partene er enige om at deres forhold kun vil være regulert av disse standardvilkårene.

Partene er enige om at forholdet mellom dem reguleres eksklusivt av disse standardvilkårene.

Disse standardvilkårene er i samsvar med norsk forbrukerlovgivning.

Formål:

Formålet med standardvilkårene er å angi salgsprosedyren mellom SIS og Brukeren, særlig når det gjelder bestillinger, tjenester, betaling og levering. De regulerer alle stadier som er nødvendige for å foreta og spore bestillinger mellom kontraktspartene (gjeldende fra 27/07/2016).

1. Bestilling

Produktbestillinger kan kun registreres på Hjemmesiden dersom Brukeren har identifisert seg ved å benytte et særskilt brukernavn (vedkommendes e-postadresse) og passord som er strengt personlige.

Enhver bestilling utgjør en aksept av priser og beskrivelsen av tilgjengelig utstyr eller forbruksvarer (heretter kalt "Artikler").

Eventuell tvist på dette stadiet vil være underlagt de nedennevnte reglene om omlevering og garantier.

SIS forplikter seg til å levere ordre mottatt på Hjemmesiden så langt varene er tilgjengelig på lager og med en begrensning på 5 enheter per artikkelreferanse (noen referanser kan ha forskjellige begrensninger). Dersom en Artikkel ikke er tilgjengelig, skal SIS gi Brukeren beskjed om det.

2. Levering

 Produktet vil bli levert til Brukerens privatadresse i Norge.

For levering til andre adresser må adressefeltet fylles ut.

Levering gjøres via:

• (levering innen 5 til 7 dager) fra utsendelsesdato.

*gjennomsnittlig leveringstid for tilgjengelige Artikler.

• Dersom mottaker ikke er til stede ved leveringen, vil befrakter legge igjen beskjed om hvor og når pakken kan hentes.

• Det er meget viktig at du kontroller pakkens tilstand og innhold. Dersom det skulle være problemer, bør levering nektes og "Nektes på grunn av dårlig tilstand" bør påføres kvitteringen sammen med dato for mottak og signatur. I tillegg kan Forbrukerrådet kontaktes på telefon på 23 400 500 mellom 09.00-11.00 og 12.00 til 14.00 mandag til fredag. Dersom problemene oppdages etter levering, må man også kontakte Kundeservice som vil angi hvordan man bør gå frem.

Fraktkostnader : NOK 289

SIS håndterer alle kostnader knyttet til frakt, levering, toll, MVA og liknende for levering til den adressen som er oppgitt i bestillingen. Som kunde skal du kun betale det totale beløpet som er oppgitt i bestillingen på Tefal Norges nettside.

Tjenester:

SIS tilbyr sine Brukere følgende gratis tilleggstjenester:

• Hjemlevering gjøres uavhengig av sted og etasje, forutsatt at det er tilstrekkelig plass for manøvrering av de bestilte Artiklene.

• Brukeren kan stille spørsmål og henvende seg til kundeservice på for å løse problemer med hensyn til kjøpet ved å kontakte kundeservice på følgende nummer +47 81 50 95 67.

3. Betaling

Kjøp må betales på nettet,

• ved bestilling ved bruk av Visa, MasterCard eller Carte Bleue.

• SIS gjør sitt ytterste for å sikre konfidensialitet og sikkerhet for de data som sendes via hjemmesiden. Hjemmesiden benytter derfor en sikker SSL (Secure Socket Layer) betalingsmodul.

4. Pris

Prisene i nettbutikken er angitt i NOK, og alle skatter er inkludert. De inkluderer gjeldende merverdiavgiftssats på bestillingsdatoen. Prisene inkluderer imidlertid ikke fraktkostnader, som blir fakturert i tillegg.

Prisen fastsettes på tidspunktet kunden foretar bestillingen innenfor grensen for tilgjengelige varer. Dersom skatter eller avgifter, særlig miljømessige, ble innført eller opp- eller nedjustert, vil denne endringen gjelde for Artiklenes salgspris på SIS sin hjemmeside og i salgsdokumentene.

Når du bestiller varer fra vår nettside, håndteres ordren av SIS i Frankrike. Du blir derfor betraktet som en importør av varer fra Frankrike til Norge. Enhver forsendelse fra utlandet er underlagt importavgift og MVA (merverdiavgift). Transportøren tar hånd om importdeklarasjonen overfor gjeldende myndigheter, og kostnader knyttet til dette legges til av transportøren ved levering av varer.

SIS betaler € 20 i tollavgift per pakke i samsvar med gjeldende lokale tollavgifter. Du vil bli belastet for disse tollavgifter for hver bestilling og ikke hvert produkt. Den ekstra avgiften vil bli oppgitt i fakturaen under «leverings kostnader».

Ekstra avgifter kan kreves av transportør for levering i henhold til lokale norske tollregler. Vennligst sjekk med det norske tollvesenet for informasjon om ekstra kostnader. SIS er ikke ansvarlig for disse avgiftene.

Det er kun én kampanjekode som gjelder per ordre. Tilbudene kan derfor ikke kombineres.

5. Retur av varer

5.1 Garanti

Du finner garantibestemmelsene for dine Artikler under seksjonen "Garanti" på din side.

I tilfelle feil eller mangel ved Artikkelen (skadet, slitt Artikkel), kan kunden i en periode på 15 dager fra dato for mottak eller henting av bestillingen kreve omlevering. I så tilfelle, må vedkommende kontakte Kundeservice på telefon + 47 81 50 95 67, som vil opplyse om vilkårene for å returnere produktet. Artikkelen må returneres i sin helhet i originalinnpakkningen (utstyr, instrukser og andre dokumenter som inngår i pakken). SIS vil da sende kunden den Artikkelen som tilsvarer hans/hennes bestilling i løpet av 10 dager fra henvendelsen.

Artikler som ved retur er ufullstendige, ødelagte, skadet eller brukt godtas ikke.

Utover garantibestemmelsene, er SIS bundet av forbrukeres rettigheter i forbrukerkjøpsloven ved mangelfull oppfyllelse.

5.2 Angrefrist for utstyr og forbruksvarer

Du har rett til å trekke, dvs. annullere, kjøpet av en Artikkel fra vår hjemmeside uten å oppgi noen grunn. Dersom du ønsker å annullere kjøpet, må du sende skriftlig begjæring om dette (i brev eller e-post) innen 14 dager fra mottak av varen. Begjæringen må angi følgende:

Dine kontaktdetaljer: [Herr/Fr.] Navn, adresse, telefonnummer.

Attention: GROUPE SEB NORWAY, Lilleakerveien 60, 0283 Oslo.

eller ved e-post til contact.no@groupeseb.com

Jeg bekrefter herved at jeg ønsker å kansellere:

Varen(e) (angi det som står på pakken)

Dato for bestilling:

Med ordre nummer:

Mottatt dato: (vennligst legg ved bevis for mottakelsen)

Varen bør også sendes til oss (for din regning) til GROUPE SEB NORWAY, Lilleakerveien 60, 0283 Oslo innen 14 dager fra du sendte brevet (poststempelets dato) eller e-posten med informasjon om annulleringen.

Når vi vi mottar Artikkelen, vil vi betale tilbake det beløp vi allerede har mottatt, mens du dekker kostnadene ved retur. Artikler som ved retur er ufullstendige, ødelagte, skadet eller brukt godtas ikke.

Dersom Artikkelen er en forbruksvare (komponent som kreves for å bruke produktet og som kan endres av Brukeren uten eget verktøy), kan det være en tidsbegrensing for retten til annullering.

5.3 Andre årsaker

I alle andre tilfeller vil SIS ikke godta retur uten at dette på forhånd er formelt godkjent av Kundeservice hos GROUP SEB NORWAY. Returen vil bli erstattet eller refundert.

I alle andre tilfeller, etter godkjennelse fra Kundeservice, skal produktet returneres sammen med bevisdokumenter til GROUP SEB NORWAY, Lilleakerveien 6D 0283 Oslo.

6. Registreringsprosedyre

Samtlige Brukere av Utstyrsbutikken på TEFALs hjemmeside må følge en registreringsprosedyre som vil gi dem nødvendige påloggingsdetaljer (e-postadresse og passord). Deres personlige login vil bli sendt på e-post.

7. Ansvar

SIS plikter å levere i henhold til kontrakten, på alle stadier, etter at salgskontrakten er utarbeidet.

SIS aksepterer følgelig å beskrive de produktene som selges på Tefals hjemmeside/Utstyrsbutikken så nøyaktig som mulig.

SIS kan imidlertid ikke holdes ansvarlig når manglende oppfyllelse av deres forpliktelser enten skyldes en hindring utenfor SISs kontroll, som SIS ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne, eller i av tilfelle force majeure som angitt i norsk rettspraksis.

Dette innebærer at SIS ikke vil være ansvarlig for tap eller skade som skyldes bruk av internett, tjenesteavbrudd, hacking, inntrenging eller i tilfelle datavirus.

8. Personopplysninger

SIS innhenter personopplysninger for å kunne behandle din ordre, og vil utelukkende behandle opplysningene i den utstrekning det er nødvendig for kontraktsoppfyllelse.

For nærmere detaljer, vennligst se våre personopplysningsbestemmelser.

9. Immaterielle rettigheter

Alle komponenter i SISs Utstyrsbutikk på TEFALs hjemmeside (www.tefal.no), visuelle eller lyd, inkludert underliggende teknologi, er beskyttet av åndsverksloven, varemerkeloven og patentloven. For mer detaljer, vennligst se kapittelet om immaterielle rettigheter i vår brukerveiledning.

10. Vern av mindreårige (barn under 18 år)

SIS markedsfører ikke bevisst sine produkter og tjenester til mindreårige, og verken anmoder eller tar vare på personopplysninger som gis av mindreårige eller vedrører mindreårige uten godkjennelse fra foreldre eller verge. Dersom SIS avdekker at en person som gir personopplysninger på SISs internettsider er mindreårig, vil SIS gjøre sitt ytterste for å sikre at disse personopplysningene fjernes fra datafilene så snart som mulig. SIS skal ikke bruke slike personopplysninger til noe formål eller videreformidle dette til uvedkommende.

11. Helhet

Forutsatt at bestemmelsene i denne avtale er eller blir erklært ugyldig på grunn av lov- eller forskriftsendringer eller ved rettslig kjennelse, skal den ikke under noen omstendighet påvirke gyldigheten eller oppfyllelsen av disse standardvilkårene.

12. Varighet

Disse standardvilkårene gjelder så lenge Artikkelen og SiS tjenester er tilgjengelig på nettet.

13. Bevis

Data som oppbevares i SIS og deres partneres informasjonssystemer på sikre vilkår, vil behandles som bevis på kommunikasjon, bestilling og betaling som har foregått mellom partene.

14. Oppbevaring og arkivering av transaksjoner

SiS arkiverer bestillingsformer og fakturaer på et trygt og varig medium.

15. Lovvalg og verneting

Standardvilkårene er underlagt norsk rett.

Enhver tvist som måtte oppstå på bakgrunn av disse standardvilkårene skal søkes løst i minnelighet før man eventuelt går til rettslige skritt.

Ved tvist om et produkt som er kjøpt gjennom nettbutikken, kan partene kontakte Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet kan kontaktes på 23 400 500, eller på www.forbrukerraadet.no.

Rett verneting i tilfelle tvist vil være saksøktes lokale verneting eller, etter saksøktes ønske, det sted hvor produktet ble levert.