^73BD11BE3EFF49C9EC52595FA9F93000E63CAC1327B1F709AE^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Juridiske merknader

Dette nettstedet (heretter kalt “nettstedet”) nettstedet

GROUPE SEB NORWAY AS Lilleakerveien 6d, plan 5, 0283 Oslo

Nettstedets server forvaltes av:

EQUINIX France SAS, et fransk Société par actions simplifiée à associé unique (aksjeselskap med ett enkelt medlem), med en kapital på 58 451 181,86 euro og hovedkontor 114 rue Ambroise Croizat, 93200 Saint Denis, Frankrike, registrert med nr. 429 840 853 ved foretaksregisteret i Bobigny.

Generelle opplysninger om bruken av nettstedet

Nettstedet tilhører GROUPE SEB NORWAY AS, et selskap i SEB-konsernet. SEB-konsernet omfatter alle direkte eller indirekte filialer i SEB S.A., som har sitt hovedkontor 112 Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 69130 Ecully, Frankrike. Tlf. : 04 72 18 18 18 Faks: 04 72 18 16 55


Generelle bruksbetingelser

Gjelder fra 01/01/2018

 

Forord

Dette nettstedet, som er tilgjengelig på www.tefal.no (heretter kalt “nettstedet”), gjør det mulig for brukerne å vise informasjon på nettstedet og eventuelt, hvis denne tjenesten foreligger, bestille varer og/eller tjenester der, i henhold til gjeldende generelle salgsbetingelser.

Før du går inn på nettstedet, vennligst les disse betingelsene (heretter kalt “Generelle bruksbetingelser”) for bruk av nettstedet nøye.

Bruksbetingelsene er en avtale mellom GROUPE SEB NORWAY AS, som det heretter vises til med ordene “vi”, “vår/vårt/våre”, og hver Internett-bruker som får adgang til, surfer på eller besøker nettstedet (heretter “du”, “deg”, “din”, “ditt” osv.).

Godtakelse av de generelle bruksbetingelsene

Ved å gå inn på og/eller bruke dette nettstedet, samtykker du i å følge disse bruksbetingelsene og alle klausulene de inneholder eller viser til.

Vennligst avstå fra å bruke nettstedet hvis du ikke vil oppfylle forpliktelsene eller følge betingelsene i disse generelle bruksbetingelsene.

Endring av nettstedet og de generelle bruksbetingelsene

Vi har rett til når som helst å endre hele eller deler av nettstedet og/eller disse generelle bruksbetingelsene uten forvarsel. Du må lese og regelmessig kontrollere de generelle bruksbetingelsene samt alle klausuler de viser til, for å sikre at du er kontinuerlig informert om betingelsene som gjelder deg.

Hvis du fortsatt bruker nettstedet etter at nettstedets karakteristikker eller de generelle bruksbetingelsene er endret, betyr det at du godtar disse endringene.

Intellektuell eiendomsrett

Alle elementer som utgjør nettstedet, for eksempel men ikke begrenset til tekster, bilder, illustrasjoner, videoer, lyd, design, utseende, struktur, konsepter, tekniske og grafiske løsninger, databaser, programvareapplikasjoner og kildekoder, enten de er gjort tilgjengelige på nettstedet og/eller overføres via nettstedet, er vår eksklusive eiendom.

Logoene og andre karakteristiske symboler på nettstedet tilhører selskapene i SEB-konsernet og er beskyttet av lov om registrerte varemerker. Det er strengt forbudt å reprodusere, avbilde, tilpasse, modifisere, publisere, overføre og endre nettstedet eller ett av elementene det inneholder, eller inkludere dette i et annet nettsted, utnytte det kommersielt og/eller bruke det på nytt, helt eller delvis, i en prosess eller i et medium uansett hva dette måtte være.

Brukerne vil bli holdt ansvarlig for all uautorisert bruk av nettstedet eller dets innhold og de tilsvarende opplysningene. Slik bruk utgjør en krenkelse av intellektuell eiendomsrett og straffes i henhold til alle lover og forordninger som her gjelder, inkludert, men ikke begrenset til lover og forordninger om intellektuell eiendoms- og opphavsrett, lover om åndsverk m.m.

Enhver delvis eller total avbildning og/eller gjengivelse av varemerkene utgjør en krenkelse av intellektuell eiendomsrett som straffes i henhold til alle lover og forordninger som her gjelder, inkludert, men ikke begrenset til lover og forordninger om registrerte varemerker og andre lover om intellektuell eiendoms- og opphavsrett, lover om åndsverk m.m. Dette gjelder også alle databaser på nettstedet; disse er beskyttet av bestemmelsene i alle lover og forordninger som her gjelder, inkludert, men ikke begrenset til lover og forordninger om databaser. Brukerne er ansvarlige for enhver gjengivelse av eller ethvert utdrag de foretar fra nettstedet.

Bestemmelsene i disse lovene og forordningene skal ikke hindre rettslige tiltak mot personer som er ansvarlige for uautorisert bruk av nettstedet eller dets innhold.

Ansvar for og tilgang til nettstedet

Alle data, informasjoner og publikasjoner som er tilgjengelige på nettstedet eller som kan lastes ned fra nettstedet, gis kun i informasjonsøyemed og behandles som ikke-utelukkende. Vi garanterer ikke at opplysningene på dette nettstedet er nøyaktige, komplette eller oppdaterte. Opplysningene som er tilgjengelige på nettstedet, kan inneholde tekniske feil eller unøyaktigheter samt skrivefeil. De kan endres med jevne mellomrom, og endringene vil bli innarbeidet i nye versjoner av nettstedet.

Vi kan ikke garantere at nettstedet er helt fritt for uregelmessigheter, programfeil eller andre feil og heller ikke at disse vil bli korrigert, ei heller at nettstedet vil fungere uten avbrudd eller feil, eller at det vil være kompatibelt med alle typer maskinvare.

Du erklærer herved at du har ferdighetene, ressursene og kunnskapen som trengs til å bruke nettstedet. Du vedgår også at du selv har fullt ansvar for å ta vare på og sikre dine data og din maskin- og programvare, inkludert disses integritet, når du bruker nettstedet.

Verken vårt selskap eller et selskap i SEB-konsernet er ansvarlig for direkte eller indirekte skader som kan oppstå ved bruk av nettstedet, dets innhold eller et annet element som er tilgjengelig på serverne der nettstedet forvaltes.

Vi forbeholder oss retten til uten forvarsel å endre, si opp, oppheve eller avbryte tilgang til hele eller deler av nettstedet uansett tidspunkt og grunn og helt eget eget skjønn, inkludert men ikke begrenset til nettstedets innhold, funksjoner eller brukstider. Vi fraskriver oss herved ethvert ansvar for situasjoner som måtte oppstå fordi nettstedet ikke er tilgjengelig.

Har du kommentarer eller forslag til nettstedet, vennligst ta kontakt via nettstedets “Kontakt oss”-rubrikk.

Kjøp - generelle salgsbetingelser

Hvis denne tjenesten er tilgjengelig på nettstedet, kan du foreta innkjøp fra Tilbehørsbutikken. Alle innkjøp på Tilbehørsbutikken er kjøp fra SEB International Service og følger de generelle salgsbetingelsene. For ytterligere opplysninger, se disse Generelle salgsbetingelsene.

Koblinger til andre nettsteder

Nettstedet har koblinger til andre nettsteder via hypertekstkoblinger. Det er ikke vi som driver disse nettstedene, og vi har ingen kontroll over innholdet deres. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlige for disse nettstedenes innhold eller for deres innsamling og overføring av personlige data, installasjon av informasjonskapsler eller en annen prosess de utfører med samme formål.

Beskyttelse av data

Alle personlige data som meddeles eller samles inn gjennom eller ved hjelp av nettstedet, skal brukes i samsvar med våre personvernregler , som er lagt ut på nettstedet.

Se våre personvernregler for ytterligere informasjon om hvordan vi samler inn og behandler dine data.

Gjeldende lov - løsning av tvistemål

Disse generelle bruksreglene er underlagt lovgivningen og domstolene i landet der du er bosatt.