Alle reservedeler og tilbehør til Kondensoppsamler SS-991305 

Skyves inn på håndtaket til riskokeren!
Du kan skyve kondensoppsamleren SS-991305 inn på et av håndtakene for å samle opp vanndråper fra lokket i vertikal posisjon.
Utformet for riskoker:
– New Classic RK100

Referanse : SS-991305