Ventil SS-1530000435

Ventil SS-1530000435

For justering av damp.

Ventilen har ulike innstillinger for å regulere damputslippet.
Utformet for trykkoker:
– Clipso Minut'Easy

Referanse : SS-1530000435

NOK 42,88

Annet anbefalt tilbehør: