Avtakbar antikalkoppsamler CS-00141239

Avtakbar antikalkoppsamler CS-00141239
Referanse erstattet av CS-00144190
Referanse erstattet av CS-00144190

Referanse : CS-00141239

Annet anbefalt tilbehør: