Antifettfilter SS-995765

Antifettfilter SS-995765
Minimal matlukt.
Lokket er utstyrt med et permanent antifettfilter i metall.
Utformet for frityrkoker:
– Easy Pro FR333

Referanse : SS-995765

NOK 5,97

Utformet for